Prof. Vedat AKGİRAY

Prof. Vedat AKGİRAY

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı

1958 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1980’de Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında Finans Yüksek Lisansı, 1985’te İktisat Yüksek Lisansı ve aynı yıl Finans Doktora derecelerini Syracuse Üniversitesi’nden almıştır.  

1986 - 1990 yılları arasında çalıştığı Clarkson Üniversitesi’nde 1989 yılında doçent olmuştur. 1991 - 2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde doçent olarak, 2000 yılından itibaren ise yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Profesör olarak ders vermiştir. Prof. Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın kurucularından olup, 2002- 2009 yılları arasında Program Başkanlığı’nı yürütmüştür. Ayrıca 1992-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Finans Doktora Programı’nın koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Çeşitli uluslararası dergilerde ve konferanslarda yüzün üzerinde akademik makale ve çalışma yayımlamış ve sunum yapmıştır.

Mart 2009 – Aralık 2012 arasında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Akgiray, aynı dönemde IOSCO Başkan Yardımcılığını ve Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi Başkanlığını yürütmüştür. Bu dönemde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu taslağını hazırlayan ekibin liderliğini yapmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Prof. Akgiray, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi nezdinde kurduğu Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yöneticisidir. Güncel ilgi ve araştırma konuları arasında “iyi finans” için gerekli kurumsal yönetim ile düzenleme ve denetleme modelleri, fon yönetimi ve emeklilik fonları, teknoloji ile hukukun uyumu yer almaktadır.

İLETİŞİM FORMU

Proje Yönetim Zirvesi Ulaşım Bilgileri

Adres:

Etiler Mahallesi Boğaziçi Üniversitesi 34337 Beşiktaş / İstanbul

Email:

info@projeyonetimzirvesi.org

Website:

projeyonetimzirvesi.com

BİZE ULAŞIN